pays
ville
groupe de parcours
langue
statut d'université  
Gdańsk, Pologne

Faculté de Chimie

Wydział Chemii

Domaines d'études: sciences physiques, environnement
1 września 1991 roku utworzono Wydział Chemii UG, którego pierwszym dziekanem został prof. Jerzy Błażejowski (1991-1996). Kolejnym dziekanem był prof. Bernard Lammek (1996-2002) - obecnie rektor Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2002-2008 funkcję dziekana pelnil prof. Lech Chmurzyński. Aktualnie (od roku 2008) funkcję tę sprawuje prof. Andrzej Wiśniewski.
Privacy Policy