pays
ville
groupe de parcours
langue
statut d'université  
Gdańsk, Pologne

Faculté des Langues et Lettres

Wydział Filologiczny

Domaines d'études: langues
To największy Wydział na Uniwersytecie Gdańskim. Pod obecną nazwą nowy Wydział Filologiczny powołano 1 stycznia 2008 r. na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 października 2007 roku. Wydział powstał z podziału Wydziału Filologiczno-Historycznego na dwie jednostki. Formalnie zaczął działać z początkiem roku akademickiego 2008/2009.
Privacy Policy