Wrocław, Pologne

Faculté de biotechnologie

Wydział Biotechnologii

Domaines d'études: d'ingénieur et techniques
  • Description:

  • en

Biotechnologia jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki, techniki i gospodarki. Przewiduje się, że produkty biotechnologiczne zdominują wkrótce światowe rynki medyczne, farmaceutyczne, rolnicze.

Główne kierunki badań

Cechą Wydziału Biotechnologii jest szerokie spektrum tematyki badawczej, począwszy od inżynierii białek, poprzez badania mechanizmu biosyntezy glikoprotein, biotechnologię roślin, biochemię mitochondriów, badania nad niektórymi białkami zaangażowanymi w fotosyntezę, badania struktury błon komórkowych, molekularnych podstaw ruchu komórki i patologii z tym związanych, badania cytotoksyczności leków znanych i nowo-projektowanych oraz substancji zanieczyszczających środowisko naturalne.

Rozwijane są również badania dotyczące zastosowania liposomów w medycynie i projekty z biotechnologii roślin mające na celu pozyskanie nowych odmian o ulepszonych własnościach technologicznych i wzmocnionej oporności na zmienne warunki klimatu i środowiska. Ponadto realizowane są projekty związane z projektowaniem i produkcją białek o polepszonych parametrach farmakokinetycznych i biofarmaceutycznych. Ich efektem będzie opracowanie systemów diagnostycznych oraz systemów dostarczających substancje lecznicze w oparciu o bionanocząstki, opracowanie nowych testów diagnostycznych chorób nowotworowych, zaprojektowanie i synteza nowych efektorów białek zidentyfikowanych jako cele w terapii chorób uznanych za cywilizacyjne.

Jednocześnie na Wydziale Biotechnologii prowadzone są badania z zakresu bioinformatyki i mikrobiologii molekularnej. Te ostatnie dotyczą nowych metod analizy składu mikroorganizmów w różnych biocenozach. Będąca efektem tych badań identyfikacja mikroorganizmów prowadzić będzie do wyodrębniania genów, których potencjalne produkty mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle biotechnologicznym jako antybiotyki, związki przeciw-pasożytnicze, herbicydy, farmakologicznie aktywne metabolity, enzymy o zastosowaniu przemysłowym.

Wszystkie wymienione projekty badawcze znajdują zabezpieczenie materialne w postaci grantów i są intensywnie rozwijane.

Warto zaznaczyć, że tematyka badawcza wydziału jest włączona do oferty dydaktycznej, co jest niezmiernie ważne dla nowoczesnego kształcenia studentów.

Contact:

pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
tel. 71 375 22 37,
71 375 22 55,
71 375 22 84
Privacy Policy