Varsovie (Warszawa), Pologne

Faculté de droit et d'administration

Wydział Prawa i Administracji

Domaines d'études: juridiques

Contact:

Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa
tel. 261 813 137, 513 382 871
rekrutacja@aszwoj.onmicrosoft.com
Privacy Policy